See Pfizeri patenditaotlus https://patentimages.storage.googleapis.com/68/80/73/6a17a66e9ec8c5/US11107588.pdf kiideti heaks 31. augustil 2021 ja see on esimene patent, mis on kantud patendinimekirja üle 18 500 kõigi vaktsineeritud inimeste kontaktide kaugjälgimiseks üle maailma. Kes on ühendatud või on juba ühendatud ühise “serveriga” (mikrolainesageduste kaudu?)

“Ainete anonüümse valiku süsteem ja meetodid põhjustatud nakkushaiguse ravi patogeen. Süsteem sisaldab mitmeid elektroonilisi seadmeid, mis sisaldavad juhiseid identifikaatori genereerimiseks, ja kui mõni muu selline elektrooniline seade on läheduses, saadab üks või mõlemad elektroonilised seadmed identifikaatorit teisele elektroonikaseadmele või võtavad selle vastu. Seejärel genereeritakse selle põhjal skoor selliste vastuvõetud identifikaatorite kogum.

Lisaks kuvatakse uuritavatele serverist saadud info põhjal saadud info ja hinnangu põhjal vastavad ravijuhised. Server sisaldab juhiseid paljudele elektroonikaseadmetele kuvatava teabe saatmiseks koos asjakohaste ravijuhistega. Lisaks server ja/või elektroonikaseadmed sisaldab juhiseid prognoosi koostamiseks tõenäosus, et uuritav edastab patogeeni, tuginedes katsealuse hinnangule.