22. kuni 26. maini toimub Šveitsi mägikülas Davoses Maailma Majandusfoorumi koosolek, mis kannab nime “Ajaloo pöördepunkt: valitsuse poliitikad ja äristrateegiad”. Koosolekul osaleb ligi 2500 tähtsat inimest üle maailma ja Eestist läks Suure Lähtestamise arutelusid kuulama ning euronaabruse teemal esinema Alar Karis.

Kooskõlas Maailma Majandusfoorumi (WEF) “Great Reset” tegevuskavaga soovib ÜRO haru kehtestada ülemaailmse “pandeemialepingu”, mis kaotaks kehalise autonoomia ja õiguse teha ise oma meditsiinilisi otsuseid.

USA põhiseadus takistab seda tegevuskava, nagu ka paljude teiste riikide põhiseadused. Seetõttu koguneb 22. mail WHO Maailma Terviseassamblee, et hääletada kõigi rahvusriikide kaotamise ja nende ühendamise üle ülemaailmseks juhtimisstruktuuriks, milles WHO teeb igaühe meditsiinilised otsused.

Kui see läbi läheb siis tähendab see seda, et kui WHO võtab vastu mingisuguse otsuse, siis tulevad ülemaailmsed piirangud, igas maailmariigis, kes selle leppega nõustuvad. Piirangud on ülimuslikud selle riigi seadustest.