Estonia – World Wide Demonstration vol.4 seekord TARTUS

Tegemist oli juba neljanda ülemaailmse meeleavalduse – “World Wide Demonstration vol.4”, mis toimus üle 45 riigis. Eestis 18.09.21 toimus Tartus ligi 400 inimesega meeleavaldus sundvaktsineerimise ja totalitaarse riigikorra kehtestamise vastu ning vabaduse eest.
Täpselt nii nagu fašismi ja kommunismi ajal pandi toime INIMSUSEVASTASEID KURITEGUSID, tehakse seda ka praegu – otse meie silme all! Valitsuse tasandil tembeldatakse need, kes ei soovi mürgisüsti rahvavaenlasteks ja poliitik Vilja Toomast nõuab vaktsineerimata kodanikele lausa karistust. Teine poliitik ütles aga avalikult välja, et soovib kehtestada sundvaktsineerimise!
 
KUI LOLLIKS MEID ÕIGE PEETAKSE? Isegi lapsed saavad aru, et Covid-19 vaktsiinidega on midagi väga valesti. Nad näevad kuidas üks naabrionu on jalust halvatud, teine poolpime ja kolmas juba maha maetud. Kuulsusedki surevad sel aastal kuidagi kahtlaselt hulgi ja ,,ootamatult,,. Eestis on on tänavu võrreldes viimase 10 aasta keskmisega 21% rohkem surmasid! Maailmas on pärast kovidivaktsiini hinnanguliselt surnud juba üle 3 miljoni inimese!
Vaktsiinitootja Billi poolt rahastatud WHO käepikendused, eesotsas Tanel Kiige, Irja Lutsari, Kaja Kallase, Jüri Ratase ja ülejäänud tiimiga, ostavad rahva raha eest aga mürgisüste aina juurde. MIKS hääletas võimul oleva valitsus möödunud teisipäeval sundvaktsineerimise kriminaliseerimise vastu? Sellest saab välja lugeda vaid üht – EESTI VALITSUS PLAANIB SUNDVAKTSINEERIMISE KEHTESTADA SEADUSEGA!
 
Sundvaktsineerimise seadus võeti Uus Kaledoonias, Prantsusmaale kuuluvas saarestikus, vastu 3. septembril. Kõigi elanike ja saartele tulijate jaoks on C0vid vaktsiin kohustuslik! Samuti on C0vid vaktsiiin osaliselt või täielikult kohustuslik juba Inglismaal, Ameerikas, Ungaris, Maltal, Turkmenistanis, Saudi-Araabias ja paljudes teistes riikides!
KURJATEGIJAD, kes survestavad oma rahvast end katsejärgus, tundmatute ja ohtlike ainetega süstima, on nüüd jõudnud ka lasteni! Paraku õiguskantsler Ülle Madise, kes peaks meie lapsi kaitsma väljastas hoopis dokumendi, mille järgi 12-aastane laps võib mürgisüsti üle ise otsustada! Eriti alatu taktikana kasutavad haiglad ja ametnikud laste mõjutamiseks auhinnamänge, kuigi ravimireklaamis on see seadusega keelatud. Lapsi ei kaitse sellise manipuleerimise eest ka lastekaitse kuna tegevust orkestreeritakse valitsuse tasandil.
 
MIKS SEDA KÕIKE TEHAKSE? Valepandeemial on kaks olulist eesmärki. Vähendada vaktsiinidega rahvastiku arvu, röövida rahvalt viimanegi vara ja kehtestada uus maailmakord. Selleks, et ellujäänuid oleks lihtsam kontrolli all hoida, plaanitakse meilt röövida ka põhiõigused. Sama stsenaariumi järgi toimub võimu kaaperdamise katse superrikka eliidi poolt praegu üle kogu maailma.
Nagu näiteks Austraalias, kus peaminister on olnud eriti tubli käsutäitja ning muutnud oma riigi sisuliselt vanglasaareks. Inimesed tohivad seal õues viibida vaid ühe tunni päevas. Kõne terviseametist kohustab neid aga küsimusi esitamata, koheselt asju pakkima ja minema koroonavanglasse oma aega ära istuma. Hiljuti ilmnes, et karantiinivanglast ei pruugi nad enam välja pääsedagi.
KUI INIMESTELE ANDA KÄTTE ÜLELIIGNE VÕIM, siis kipuvad nad seda peaaegu alati kuritarvitama. Kujutle, kui lihtne on tekkima olukord, kus mõnele ametnikule või tähtsale ninale ei meeldi Sinu nägu või maailmavaade või meeldib talle hoopis midagi, mis Sulle kuulub? Järgneb see, et Sinu koviditest on karantiinivanglas aina positiivne ning Sa jäädki sinna luku taha kuniks oled kaotanud töö, kodu ja pere, sest vanglas istumise eest pead maksma omast taskust!
Näiteks Inglismaal oli kahenädalase karantiinihotelli eest täiskasvanu tasu ligi 1500 eurot. Lastele on soodsamad tariifid. Kui raha kohe ei ole, maksad võlagraafiku alusel. Ja nii saabki kodaniku ,,seaduslikult,, väga lihtsalt ja kiirelt täielikku hävingusse tõugata.
KAS ME LASEME END HÄVITADA? Liiga paljud inimesed on stressi all juba praegu murdunud ja teinud enesetapu. On neid, kes plaanivad enesetappu koos pereliikmetega. Pered on kaotanud vaktsiini tõttu toitjad ja paljud on jäänud töövõimetuks. Mitte keegi ei vastuta ega maksa hüvitisi. Arstid kasseerivad aga iga tehtud vaktsiini eest eritasu. Olukord on kohutav ja peab muutuma. Nii enam jätkuda ei saa.
 
ME NÕUAME vaktsineerimise, vaktsiinipassi rakendamise ja vaktsineerimata inimeste häbistamise kohest lõpetamist! Me nõuame kõigi vaktsineerimisele survestajate vastusele võtmist ja kohtu alla andmist. Me nõuame valitsuselt rahva ja riigi reetmise lõpetamist ning kõigist sellesisulistest lepingutest taganemist. Valitsus peab muutma kurssi ja hakkama oma rahva eest seisma või tagasi astuma!
Anti Kallaste äratamas Tartut
 
KAS TEADSID, ET SUL ON SEADUSLIK ALUS KEELDUDA
VAKTSIINIPASSI ESITAMISEST ja MASKI KANDMISEST?

Vaktsiinipassi nõue tuleneb MÄÄRUSEST ja maskikohustus KORRALDUSEST. Nii määrused
kui ka korraldused on mõeldud TÄITMISEKS AINULT VALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATELE!

Kui Sa pole valitsuse töötaja on nende nõuete esitamine Sinule ebaseaduslik ja õigustühine.
Korraldus ja määrus EI OLE SEADUS!

Algallikad Sulle ja ebaseaduslike nõudmiste esitajatele:

1. MIS ON MÄÄRUS? § 27. Vabariigi Valitsuse MÄÄRUS
(3) Vabariigi Valitsus annab määrusi valitsusasutuste ülesehituse, asjaajamise ja töö korraldamiseks,
samuti teenistusliku järelevalve teostamiseks –
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013007?leiaKehtiv
Vaktsiinipassi nõue tuleneb MÄÄRUSEST nr 144 ,,Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded,, – https://www.riigiteataja.ee/akt/114082021010

2. MIS ON KORRALDUS? § 30. Vabariigi Valitsuse KORRALDUS
(31) Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid –
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013007?leiaKehtiv
Korralduse mõiste tähendus: korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või üksikjuhtumi
lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult antav nõue või käsk. Juhul, kui inimene pole
valitsusasutuse tööline, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse vastutavate isikute
poolt välja antud korraldust.
Maskinõue tuleneb KORRALDUSEST nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud meetmed ja piirangud,, –
https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.23_k305_vv.pdf

3. MIKS ON VAKTSIINIPASSI- JA MASKINÕUE VEEL EBASEADUSLIKUD JA ÕIGUSTÜHISED?
Ülim seadus riigis on põhiseadus ja kõik seadused peavad olema sellega kooskõlas. Eesti Vabariigi
PÕHISEADUS – https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
§ 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema
demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.
§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo,
keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse
seisundi või muude asjaolude tõttu.
Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on
seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist,
vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.
§ 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele/…./ Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.
§ 14. Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike
omavalitsuste kohustus.
§ 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema
vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

KORRALIK KODANIK TUNNEB OMA RIIGI SEADUSI JA JÄRGIB NEID!

Elvis Brauer äratamas Tartut!

Elvis Brauer räägib enda kohviku näitel, kuidas Terviseamet koos politseiga ukse pealt minema saata kui nad tulevad õigustühiseid covidi piiranguid nõudma.

Terviseamet on alustanud kontrollreide Valgas, Võrus ja Tartus ning koos meediaga võimendatakse seda, et inimesed hakkaksid kartma kontrolli.

Korraldus ja nõue ei ole seadus. Elvis jälgib seadusi. Politsei on täidesaatev võim, kes tuvastab seaduste rikkumisi. Kui nad tuvastavad seaduse rikkumise siis nad peavad panema protokolli kirja paragrahvi, mida on rikutud. Protokollis peab täpselt tõendama paragrahvi rikkumise.

Elvis ütles kohviku uksele tulnud Terviseametnikele “Raporteerige, kuhu iganes teil on vaja raporteerida ja kui minu vastu on algatatud mingit sorti menetlus, siis andke mulle sellest teada.”

Kuna neil polnud ei paragrahvi ega olnud võimalik seda tõendada siis sai ta nad ukse pealt minema saata.

Isegi kui nad trahvi teevad, siis see on õigustühine ning selle saab vaidlustada kohvik Toormoori näitel, mida Terviseamet üritab vaiba alla pühkida.

Telefoni teel edastatud kutse politseisse ei ole ametlik kutse, mida võib rahulikult eirata. Telefoni teel algatatud menetlus ei ole ametlik menetlus, kuna selle jaoks peab edastama teile vastav dokument.

Elvis ütles “MEES EI KANNA MASKI! Mitte mingil juhul! See on meheks olemise üks alustalusid. Ta ei anna ära oma nägu ega oma häält. Ta seisab ja sulle annab väärtust kui põhimõttekindlalt seisad nende väärtuste eest, mida sina pead tõeks!

Vaadake mööda sellest haigusest. Siin pole mitte mingit pistmist meie tervisega. See on totalitaarse ühiskonnakorra loomine. See on kontrolliühiskonna loomine. See on uue finantssüsteemi kasutusele võtmine. See on modernse ajaloo kõige suurem kapitali ümber nihutamise mehhanism. See on keskklassi ja madalklassi vaeseks tegemine. See on jõu ja kontrolli koondamine eliidi kätte.

Meie seisame sellele vastu. Meie kõige tähtsam eesmärk, inimesed!
Me ei pea minema rongi ette. Me ei pea seisma tsunami teele. Me peame tegema teavitustööd, et ärkaks need, kes on valmis ärkama. Kõige tähtsam – me peame jääma endale kindlaks. Meie liin peab olema tugev. Meie ridadest ei tohi jääda inimesi vähemaks. Ärge andke alla! Ärge astuge tagasi! Käsi ette ja siit edasi enam mitte üks samm. Meie jääme endale kindlaks. Aitäh, et olete jäänud senimaani kindlaks. Aitäh, et tulite täna!”