“Kuidas edasi?” Hellenurmes 05.09.21

05.09.21 toimus Tartumaal Hellenurmes Birgiti ja Raini koduhoovis üritus “Kuidas edasi?” 

Birgit ja Rain toodavad oma kodus väga maitsvaid jooke kasemahlast. 

Tartumaa kogukond kohtus laadakesel, kus sai osta meie inimeste omatoodangut. Laadal KUULIS ostlemise taustaks ka huvitavat infot:
– selle kohta, mis toimub?
– kui katastroofiline on tegelikult olukord?
– miks ja kuidas enda eest seista?
– kuidas oma lapsi mürgisüsti eest kaitsta?
– kuidas üksi ja koos raske aega üle elada?
 
MOODUSTATI SÕPRUSGRUPPE vastavalt erialadele, et inimesed saaks rohkem omavahel tuttavaks ja teaks, kelle poole mingi murega pöörduda.
Sõprusgrupid vahetasid omavahel soovi korral kontakte ja mõtteid.

Anti Kallaste – Ettevõtja, kes on viimased 10-kuud tegelenud Covidi pettuse paljastamisega. Koostöös Liina Veskiga teevad nad kodulehte www.eestivabaks.ee ja mitmeid sotsiaalmeedialehti, mille eesmärk on tõese info levitamine. Nende korraldatud on ka Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud ülemaailmsed meeleavaldused sundvaktsineerimise ja totalitaarse riigikorra kehtestamise vastu ning vabaduse eest “World Wide Demonstration” 15.05 .ja 24.07. ning 18.09. mis seekord toimus Tartus.

Kert Kingo – Kert on keskendunud korruptsiooni, ametnike omavoli ja valitsuse valede paljastamisele. Ta on töötanud kriminaaluurija ja juristina ning tema sõnavõtud Riigikogu liikmena, on alati huvitavad kuulata.

Kert Kingo kinnitab oma kõnes, et praegused arulagedad määrused on mõeldud valitsuse töötajatele ning ettevõtjad ei ole kohustatud neid täitma!

Kert Kingo viitab:
§ 1. Vabariigi Valitsuse pädevus
(1) Vabariigi Valitsus teostab täidesaatvat riigivõimu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seaduste alusel.

§ 27. Vabariigi Valitsuse määrus
(1) Vabariigi Valitsuse määrus on õigustloov akt.

(2) [Kehtetu – RT I 2001, 94, 578 – jõust. 01.01.2002]

(3) Vabariigi Valitsus annab määrusi valitsusasutuste ülesehituse, asjaajamise ja töö korraldamiseks, samuti teenistusliku järelevalve teostamiseks .

Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
https://www.riigiteataja.ee/akt/114082021010

Elvis Brauer räägib kuidas enda õiguste eest seisma peab. Erilisi inimesi ongi alati vähe. Meie erilisus seisneb selles, et meil on säilinud ise mõtlemisevõime ja hea süda.

Elvis Brauer – Ettevõtja, mees, kes on üks tulihingelisemaid koroonapettuse paljastajaid, kes ütleb: “Me saavutame edu, siis kui me lihtsalt ei allu.” Ning veel: “Muudatuste läbisurumiseks piisab, kui ärksaid on juba 5%.”

Kaisa Virgebau – Esimene julge Eesti artist, kes ütles avalikult, et ei esine üritustel, kus inimesi diskrimineeritakse! Tubli ja sõltumatu üksikema, RECOVERY laulja ja üks esimestest, kes kevadel Toompeale vabaduse ja tõe eest seisma läks.

Helen Moppel, Kati Taal, Marit Külv Võrumaa kogukonnast räägivad kogukonnas elamisest.

Kairi Kuha – Viieaastase kogemusega koduõppe-ema, kes kuulub MTÜ Eesti Koduõppe Keskus juhatusse ja õppekogukonda Tartu Võlukool. Koduõpe on ainus lahendus, kuidas kaitsta oma lapsi koolides varitseva vaktsiiniohu eest.