Vastutustundlikud arstid ei manustaks kunagi lastele vaktsiini, mida pole heaks kiitnud isegi FDA.
 
Hagejad väidavad üksikasjalikult ja näitavad kohtuistungil koos ekspertidega meditsiiniliste ja teaduslike tõenditega, sealhulgas kostjate enda andmete ja uuringutega, pole COVID heauskset rahvatervise hädaolukorda praegu ega ole kunagi varem ohustanud.
 
Praktiliselt kõik PCR-testid olid kalibreeritud valepositiivsete tulemuste saamiseks, mis on võimaldanud kostjatel ja nende kolleegidel osariigi valitsustes avaldada igapäevaseid aruandeid, mis sisaldavad tõsiselt ülespuhutud COVID-19 “juhtumi” ja “surma” loendusi, mis rahvatervise ohuga liialdavad.
 
Isegi kui arvestada nende loenduste täpsust, teame nüüd, et COVID-19 surmamäär on palju madalam kui algselt eeldati – kogu maailmas 0,2% ja alla 70-aastastel inimestel 0,03%. CDC andmetel oli 95% COVID-19 surmaga kaasneb veel vähemalt neli kaasuvat haigust.