IMMUNOPROFÜLAKTIKA EKSPERTKOMISJON andis välja otsuse – Kui alaealine on TTO hinnangul võimeline poolt ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma, võib vaktsineerimise läbi viia alaealise teavitatud nõusoleku alusel (isegi juhul, kui vanemad või seaduslik esindaja on vaktsineerimise vastu).
 
ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI poolt on välja antud lapspatsiendi teavitatud nõusolek infoleht, mille järgi võib laps lasta endale teha vaktsiinisüsti ilma lapsevanema loata. Piisab kui ta on KAALUTLUSVÕIMELINE. Lapspatsiendi teavitatud nõusoleku infolehe järgi võib tervishoiutöötaja hinnata ka 4a. last kaalutlusvõimeliseks. (Võlaõigusseadus. 766 lg.4)