Covidi testpulkade peal on märgis Sterile EO

EO on etüleenoksiid, mis on number üks koostisosa autodes kasutatavas jahutusvedelikus. Etüleeenoksiid on kõrgelt vähki tekitav aine. See põhjustab Hodkinsi lümfoomi ja naistel rinnavähki. Samuti lõhub see DNA-d. See tapab meid.

 

Mis on etüleenoksiid? – https://www.evikon.ee/et/etuleenoksiid-c-1194

Etüleenoksiid (ehk epoksiid, ehk IUPAC-i nomenklatuuris oksiraan) on eeteritaolise lõhnaga värvitu gaas (keemispunkt 10,7°C). Etüleenoksiidi segu õhuga (3…100% EtO) on tule- ja plahvatusohtlik.
Etüleenoksiid on toksiline vähki ja mutatsioone tekitava, ärritava ja narkootilise mõjuga gaas.
Etüleenoksiidi kasutatakse peamiselt toorainena keemiatööstuses – meditsiiniseadmete ja -vahendite steriliseerimiseks.
Etüleenoksiid on 1,52 korda raskem kui õhk.
Alumine plahvatuspiir (LEL) = 3 %vol
Leektemperatuur on -20°C
Ca TWA <0.1 ppm (0.18 mg/m3) C 5 ppm (9 mg/m3) [10-min/day] (NIOSH)

Mis on etüleenoksiid? – https://steri.ee/et/et%C3%BCleenoksiid

Etüleenoksiid (EtO) on tööstusliku kemikaali, mis kasutatakse meditsiinitarvikute steriliseerimiseks, maitseainete saastatuse vähendamiseks ja teiste kemikaalide tootmiseks. Puhas EtO on toatemperatuuril värvitu gaas ja temperatuuril – 47o C liikuv värvitu vedelik. EtO’t müüakse tavaliselt segatuna teiste kemikaalidega ja teda kasutatakse keskkonnakaitse agentuuri (EPA) loa alusel USA’s aastast 1940.

Etüleenoksiid denatureerib elusolendite valke ja muudab mikroorganismide molekulaarstruktuuri (tapab mikroorganismid). See võimaldab etüleenoksiidi tõhusalt kasutada steriliseerimiseks.

EtO kasutamisega on seotud teatud ohud. Sissehingamisel tekkib äge mürgistus, mille tagajärgedeks on iiveldus, oksendamine, neuroloogilised vaevused, bronhiit jne. Kokkupuude naha või silma limaskestadega põhjustab silmade ja naha ärritust.

Inimeste lühiajaline kokkupuude EtO’ga põhjustab peamiselt kesknärvisüsteemi depressioon ja silmade ning limaskestade ärritust. Pikaajaline kokkupuude EtO’ga võib lisaks eelpoolmainitud vaegustele tuua kaasa ka aju ja närvide toimimise häireid. EPA on liigitanud EtO rühma B1 – tõenäoline kantserogeen.

EtO’t leidub väikeses koguses ka välisõhus, kuna ta sisaldub näiteks autode heitgaasides ja tubakasuitsus.

Vaatamata kirjeldatud puudustele kasutatakse EtO’t tänapäeval steriliseerimiseks maailmas üsna laialdaselt, kuna ka on efektiivne kemikaal. EtO kasutamisel on siiski mõningad praktilised piirangud, näiteks peavad pakendid olema gaasi läbilaskvad ja EtO peab pääsema töödeldavate toodete kõikidesse uuretesse ja õõnsustesse.

Viimase kümne aasta jooksul on hakatud EtO’t kasutama ka suure rõhu all (sarnaselt auruga).

MÄRKUS:
Läänemaailmas EtO kasutamine tema toksilisuse tõttu järjest väheneb, samas kasutatakse teda arengumaades (näiteks Aafrika riikides) väga laialdaselt.

Maaletoojad ja kauplejad on alustanud etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasi kutsumisega

27.07.2021 | 15:37

 
Põllumajandus- ja Toiduamet ning saastunud toodete maaletoojad ja kauplejad on omavahel suhelnud, toodete tagasikutsumisega on alustatud. Selleks, et info jõuaks võimalikult paljude tarbijateni, on äärmiselt oluline, et maaletoojad ja kauplejad korraldaksid teavituse tagasikutsutud toodetest (sh partiinumbrid) üleriigilise meedia vahendusel. Info avaldamine ainult kauplustes ei pruugi olla piisav.
 

Etüleenoksiid on biotsiid, mida kasutatakse Euroopa Liidu välistes riikides laialdaselt toidu steriliseerimiseks, ja selle pikaajaline tarbimine võib inimese tervisele omada kantserogeenset mõju. Enamjaolt satub etüleenoksiid tootesse tooraine või lisaaine kaudu, mida on päritoluriigis eelnevalt steriliseeritud Salmonella ohu vältimise eesmärgil.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Kairi Ramjala sõnul on Eestisse jõudnud mitmed toidukaubad, milles on kasutatud toorainet või lisaainet, mis on saastunud etüleenoksiidiga. „Tänasel päeval on meile teadaolevalt tuvastatud etüleenoksiidi jääke seesamiseemnetes, vürtsides ja lisaainetes, mida kasutatakse toodete valmistamisel väikestes kogustes,“ sõnab Ramjalg. „Seega lõpptootes on etüleenoksiidi sisaldus veel väiksem.“ 

Toiduosakonna juhataja ütleb, et kui poes müüakse ohtlikuks tunnistatud toodet, peab kaupleja alustama toote tarbijalt tagasikutsumisega. „Eestis on välja kujunenud praktika, et jaekauplused paigutavad kas toote leti või infoleti juurde tagasikutsumise teated,“ räägib Ramjalg, lisades, et mõned ettevõtted jagavad infot ka oma kodulehel ja sotsiaalmeedia kontol. „Samuti jagavad toote tagasikutsumise teateid oma kodulehel maaletoojad, teavitades otse ka kliente, kellele tooteid müüdi.“ Selleks, et info jõuaks võimalikult paljude tarbijateni, on kõnealusel juhul oluline, et maaletoojad korraldaksid teavituse tagasikutsutud toodetest ka üleriigilise meedia vahendusel.

Euroopa Komisjon avalikustas kriisikoosoleku otsuse, kus juhitakse tähelepanu, et Euroopa Liidu liikmesriigid menetlevad etüleenoksiidiga saastunud toodete juhtumeid ühtemoodi. „Kõik tooted, mis sisaldavad selliseid koostisosi või lisaaineid, mis on saastunud etüleenoksiidiga, tuleb turult tagasi kutsuda, olenemata sellest, kui suur on selle osa lõpptootes,“ nendib Ramjalg. 

Etüleenoksiid on gaasiline desinfitseerimise vahend, mida võidakse kasutada Aasia ja Aafrika riikides vürtside, seemnete ning toidu lisaainete (nt jaanileivapuujahu E410) steriliseerimiseks, et vähendada Salmonella esinemist toidus. Etüleenoksiid on liigitatud genotoksiliseks kantserogeeniks, mis võib põhjustada leukeemiat, rinnavähki, loodete väärarenguid, iseeneslikku aborti jne. 

https://pta.agri.ee/uudised/maaletoojad-ja-kauplejad-alustanud-etuleenoksiidi-sisaldavate-toodete-tagasi-kutsumisega