Covidi testpulkade peal on märgis Sterile EO

EO on etüleenoksiid, mis on number üks koostisosa autodes kasutatavas jahutusvedelikus. Etüleeenoksiid on kõrgelt vähki tekitav aine. See põhjustab Hodkinsi lümfoomi ja naistel rinnavähki. Samuti lõhub see DNA-d. See tapab meid.

 

Mis on etüleenoksiid? – https://www.evikon.ee/et/etuleenoksiid-c-1194

Etüleenoksiid (ehk epoksiid, ehk IUPAC-i nomenklatuuris oksiraan) on eeteritaolise lõhnaga värvitu gaas (keemispunkt 10,7°C). Etüleenoksiidi segu õhuga (3…100% EtO) on tule- ja plahvatusohtlik.
Etüleenoksiid on toksiline vähki ja mutatsioone tekitava, ärritava ja narkootilise mõjuga gaas.
Etüleenoksiidi kasutatakse peamiselt toorainena keemiatööstuses – meditsiiniseadmete ja -vahendite steriliseerimiseks.
Etüleenoksiid on 1,52 korda raskem kui õhk.
Alumine plahvatuspiir (LEL) = 3 %vol
Leektemperatuur on -20°C
Ca TWA <0.1 ppm (0.18 mg/m3) C 5 ppm (9 mg/m3) [10-min/day] (NIOSH)

Mis on etüleenoksiid? – https://steri.ee/et/et%C3%BCleenoksiid

Etüleenoksiid (EtO) on tööstusliku kemikaali, mis kasutatakse meditsiinitarvikute steriliseerimiseks, maitseainete saastatuse vähendamiseks ja teiste kemikaalide tootmiseks. Puhas EtO on toatemperatuuril värvitu gaas ja temperatuuril – 47o C liikuv värvitu vedelik. EtO’t müüakse tavaliselt segatuna teiste kemikaalidega ja teda kasutatakse keskkonnakaitse agentuuri (EPA) loa alusel USA’s aastast 1940.

Etüleenoksiid denatureerib elusolendite valke ja muudab mikroorganismide molekulaarstruktuuri (tapab mikroorganismid). See võimaldab etüleenoksiidi tõhusalt kasutada steriliseerimiseks.

EtO kasutamisega on seotud teatud ohud. Sissehingamisel tekkib äge mürgistus, mille tagajärgedeks on iiveldus, oksendamine, neuroloogilised vaevused, bronhiit jne. Kokkupuude naha või silma limaskestadega põhjustab silmade ja naha ärritust.

Inimeste lühiajaline kokkupuude EtO’ga põhjustab peamiselt kesknärvisüsteemi depressioon ja silmade ning limaskestade ärritust. Pikaajaline kokkupuude EtO’ga võib lisaks eelpoolmainitud vaegustele tuua kaasa ka aju ja närvide toimimise häireid. EPA on liigitanud EtO rühma B1 – tõenäoline kantserogeen.

EtO’t leidub väikeses koguses ka välisõhus, kuna ta sisaldub näiteks autode heitgaasides ja tubakasuitsus.

Vaatamata kirjeldatud puudustele kasutatakse EtO’t tänapäeval steriliseerimiseks maailmas üsna laialdaselt, kuna ka on efektiivne kemikaal. EtO kasutamisel on siiski mõningad praktilised piirangud, näiteks peavad pakendid olema gaasi läbilaskvad ja EtO peab pääsema töödeldavate toodete kõikidesse uuretesse ja õõnsustesse.

Viimase kümne aasta jooksul on hakatud EtO’t kasutama ka suure rõhu all (sarnaselt auruga).

MÄRKUS:
Läänemaailmas EtO kasutamine tema toksilisuse tõttu järjest väheneb, samas kasutatakse teda arengumaades (näiteks Aafrika riikides) väga laialdaselt.

Euroopa Komisjon juhib tähelepanu, kõik tooted, mis sisaldavad koostisosi või lisaaineid, mis on saastunud etüleenoksiidiga, tuleb turult tagasi kutsuda, olenemata sellest, kui suur on selle osa lõpptootes. – https://pta.agri.ee/uudised/maaletoojad-ja-kauplejad-alustanud-etuleenoksiidi-sisaldavate-toodete-tagasi-kutsumisega